Politica de confidențialitate

Politica de confidentialitate

 

Prin acceptarea "Termenilor si conditiilor" prezente, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei SC Axy Security DB SERV SRL (furnizarea CNP-ului nu este obligatorie), precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii , pentru tratarea comenzilor on-line, in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la de la SC Axy Security DB SERV SRL, atat prin mijloace tiparite cat si prin mijloace electronice (email). Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre compania SC Axy Security DB SERV SRL in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, notificarea prelucrarii acestor date fiind inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.17812/2010 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si nu vor fi dezvaluite unor terte persoane.
Participantul are urmatoarele DREPTURI:
1. Dreptul la informare. 
2. Dreptul de acces la date; dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. 
3. Dreptul de interventie asupra datelor; de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001. 
4. Dreptul de opozitie; dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. 
5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 
6. Dreptul de a se adresa justitiei.
in vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. 2, 3 si 4 persoana vizata va inainta catre SC Axy Security DB SERV SRL la adresa Str Calea Domneasca nr. 191, Targoviste Dambovita o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului cu privire la modalitatea de comunicare.

paypalamerican-express2checkoutmaestrodiscover mastercardvisasagepaymoneybookers